РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ОБЈЕКТА ВРТИЋА „МЛАДОСТ“

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево ангажовано је за вршење стручно-техничког надзора над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији дела објекта вртића „Младост“ у Краљеву.

Овим се повећава капацитет постојећег објекта, тако што се простор досадашње старе кухиње адаптира у просторије за боравак нових група деце која ће похађати овај вртић.
Наручилац радова је Предшколска установа „Олга Јовичић-Рита“, извођач радова је „РВИ профил“ из Краљева. Вредност уговорених радова без обрачунатог ПДВ-а износи 3.927.233,28 динара.