РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ОШ „ДРАГАН МАРИНКОВИЋ“ У АДРАНИМА

Краљево, Адрани – У току су радови на доградњи новог крила и реконструкцији постојећег школског објекта ОШ „Драган Маринковић“ у Адранима , а ЈП „Општинска стамбена агенција“ Краљево именована је и врши надзор над извођењем грађевинско-занатских радова.

Adrani-skola-3

Захваљујући Канцеларији за јавна улагања Владе Републике Србије која је обезбедила новчана средства, 20. јуна 2016. године започета је прва фаза радова чија уговорена вредност износи 9.040.396,20 динара без ПДВ-а, а рок за извођење је 119 дана. Извођач радова је група понуђача коју чине ГЗР „Стандард“ из Краљева као носилац посла, као и „Термоген инжењеринг“ доо Краљево и „ЕЛ АС“ доо Краљево, као чланови групе.