РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА

РЕЗУЛТАТИ ИНТЕРНОГ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА, ЗА РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА

Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево у поступку запошљавања у предузећу, на следећем линку објављује резултате тестирања на интерном конкурсу за радно место: РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА

GSKV Обавештење-резултати тестирања 21 jul 2022