ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА – ТЕСТИРАЊЕ

Тестирање кандидата за радно место: Шеф рачуноводства биће одржано дана 10.01.2022. године

Конкурсна комисија ”Градско стамбено”, Краљево, објављује  следеће ОБАВЕШТЕЊЕ: Tестирање кандидата који су поднели благовремене и потпуне пријаве на Јавни конкурс за  заснивање радног односа на одређено време за радно место: Шеф рачуноводства биће одржано дана 10.01.2022. године, са почетком у 10,00 часова, у Управној згради Предузећа, Улица цара Лазара бр. 84а, у Краљеву. Трајање тестирања је ограничено на 90 минута.

Комплетан текст обавештења о тестирању је на следећем линку

GSKV JAVNI KONKURS OBAVEŠTENJE-ŠEF RAČUNOVODSTVA