СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА „БОРАЧКО НАСЕЉЕ“

ЈП „Општинска стамбена агенција“ Краљево је у 2012. години у сарадњи са UNHCR-ом и Визијом из Крагујевца, реализовала донацију Европске уније – изградња вишепородичног стамбеног објекта социјалног становања у заштићеним условима.

Главни пројекат стамбеног објекта По+Пр+3С израдио је крагујевачки биро за пројектовање „АРХ ПРОЈЕКТ“, а Решење о грађевинској дозволи број 351-12/2012-06 од 26.01.2012. године издало је Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе града Краљева.

Објекат у Борачком насељу у Краљеву извела је фирма „ЦЕНТУМ“ из Лесковца, а зграда је усељена крајем 2012. године.