СПРЕЧИМО ШИРЕЊЕ ВИРУСА!

АПЕЛ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА „ГРАДСКОГ СТАМБЕНОГ“ – НЕ ДОЛАЗИТЕ ЛИЧНО, СПРЕЧИМО ШИРЕЊЕ ВИРУСА!

Поштовани корисници, у жељи да смањимо ризик од ширења вируса CORONA-19, ради заштите Вашег,  као и здравља наших запослених, молимо Вас да максимално избегавате личне доласке у просторије нашег Предузаћа у периоду док траје ванредно стање на територији Републике Србије.

Опште захтеве упутите на следећи начин:
Путем телефона 036.332.200  или путем електронске поште office@gskv.rs

Питања, захтеве  и информације везано за одржавање зграда, предмере и предрачуне, текуће надзоре:
Путем телефона 036.332.200  или путем електронске поште на адресу ivan.tanovic@gskv.rs 

Питања везано за стамбену подршку, конкурсе, слободне станове на локацији Берановац и др.:
Путем телефона 036.332.200  или путем електронске поште на адресу: sasa.kontic@gskv.rs

Молимо Вас да све уплате вршите путем електронске услуге плаћања и да тако избегнете коришћење услуге нашег шалтера!

НА ТЕРИТОРИЈИ ЦЕЛЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРОГЛАШЕНО ЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ, ТЕ СЕ УЗДАМО У ВАШЕ РАЗУМЕВАЊЕ, ЗАРАД ОПШТЕГ ДОБРА !

Срдачно,

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево
в.д. директора
Драгана Бикић, дипл.инж.арх.