СТАНОВИ

СПИСАК СТАНОВА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ Ј.П. ГРАДСКО СТАМБЕНО

Р.Бр. Адреса Површина
1 Рада Вилотијевића 3/34 39,00 м2
2 Рада Вилотијевића 3/53 39,00 м2
3 Карађорђева 34/2 26,61 м2
4 Цара Лазара 66/19 38,20 м2