СТРАТЕШКИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА ОБНОВЕ ЗГРАДА
“ „

Градско стамбено Краљево на округлом столу „Стратешки оквир планирања обнове зграда“

На Архитектонском факултету у Београду одржан је округли сто на тему „Стратешки оквир планирања обнове зграда“ организован од стране Архитектонског факултета у Београду и сталне конференције градова и општина, као први у низу догађаја у оквиру ЕЕ платформе знања: делуј локално и ефикасно.

ЕЕ платформа знања: делуј локално и ефикасно креирана је уз подршку Пројекта српско-немачке сарадње „Енергетска ефикасност у јавним зградама“, који спроводи ГИЗ, а има за циљ размену искустава и пружање експертизе ЈЛС на тему енергетске ефикасности у зградарству.

По званичној статистици Европске уније, на зграде одлази око 40% укупне потрошње финалне енергије и око 36% укупне емисије CО2.

Управо из тог разлога, побољшање енергетске ефикасности постојећих стамбених објеката, који чине 75% зграда у Србији, биће тема будућих пројеката које ће финансирати Европска унија.
Догађај је испратило и ресорно Министарство (МГСИ), као и представници наше ЈЛС, грађевински инспектори и енергетски менаџер.

Како је Јавно Предузеће „Градско стамбено“ Краљево увек присутно тамо где се воде актуелне теме и размењују информације и искуства са људима из струке, бићемо у могућности да стамбеним заједницама у нашем систему одржавања пружимо праве информације, дамо упутства и смернице по свим кључним питањима из области енергетске ефикасности зграда.