E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Законски прописи

Јавно предузеће "Градско стамбено" Краљево у служби својих грађана

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, у складу са Законом о становању и одржавању зграда (“Сл. гласник РС”, бр.104/2016 и 9/2020-др. закон), нуди суграђанима услуге на припреми и реализацији радова на текућем и инвестиционом одржавању заједничких делова и простора у зградама колективног становања.

У оквиру поменутих услуга станарима зграда, односно стамбеним заједницама које сходно закону стичу статус правног лица, нудимо услуге професионалног управљања стамбеним зградама, израду годишњих планова и програма за радове на текућем и инвестиционом одржавању, као и комплетну правну и техничку помоћ у реализацији истих.

За све информације заинтересовани грађани Краљева могу се јавити у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево, Улица Цара Лазара 84а, као и путем телефона 036/332-200 и 036/332-833.

Ј.П. Градско стамбено Краљево