УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА И ПРОБЛЕМИ У ОБЛАСТИ СТАНОВАЊА РОМА

Краљево – У Краљеву је у четвртак, 15. септембра 2016. године, у просторијама Градске управе града Краљева одржан састанак радне групе која се бави становањем ромске популације.

Циљ састанка, коме су присуствовали сви релевантни учесници из ове области међу којима и ЈП „Градско стамбено“ Краљево, је израда Акционог плана за Роме.

Њим би се између осталог, на основу утврђеног стања, актуелних проблема и реалних потреба, изнашао модел који би унапредио услове за становање и живот ромског становништва у Краљеву.