Прочитај више

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, у поступку ангажовања лица ван радног односа објављује Уговор о обављању привремених и повремених послова. GSKV odluka o dodeli ugovora 5 jan 2023  

Прочитај више
Прочитај више

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА АНГАЖОВАЊЕ ВАН РАДНОГ ОДНОСА Комисија за спровођење поступка ангажовања лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево сачинила је референтну листу GSKV referentna lista 29 dec 2022    

Прочитај више
Прочитај више

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево 29. децембра 2022. године израдило је ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО. План је доступан на следећем линку: GSKV-план управљања ризицима од повреде родне равноправности План се бесплатно може добити […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТ

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА прикупљање пријава за формирање референтне листе – дипломираног економисте са посебном дипломом о стеченом стручном звању – овлашћени рачуновођа и сертификатом о стручном усавршавању у области интерне ревизије директних […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе: 1. Пословни простор: 1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, површине 7,39м², по почетној цени од 3.040,82 динара […]

Прочитај више
Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – ИНТЕРВЈУ

КОНКУРСНА КОМИСИЈА ПОЗИВА КАНДИДАТА НА ИНТЕРВЈУ Конкурсна комисија Јавног предузећа „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево позива кандидата који се пријавио за радно место Стручни сарадник за надзор и пројекте на интервју дана 2. новембра 2022. године у 8.ОО сати у просторије Управне зграде предузећа. Комплетан текст можете прочитати на следећем линку GSKV-Obaveštenje-poziv kandidatu na intervju     […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ КОНКУРС – ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ОБЈАВЉУЈЕ ТЕРМИН ЗА ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево објављује да ће се ТЕСТИРАЊЕ кандидата који су се пријавили на конкурс за радно место СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА НАДЗОР И ПРОЈЕКТЕ одржати 1. новембра 2022. године у 11.00 сати у Управној згради Предузећа, Улица цара Лазара 84а. Комплетан текст обавештења и области провере […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗБОР ИЗВОЂАЧА РАДОВА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево на основу Одлуке Града Краљева о бесповратном суфинансирању  ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА за подношење понуда за ИЗБОР ИЗВОЂАЧА РАДОВА на реализацији пројекта инвестиционог одржавања, односно унапређења својстава СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ. СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ОЛГЕ МИЛУТИНОВИЋ 6 Olge […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ КОНКУРС

Јавно предузеће “Градско стамбено” Краљево спроводи Јавни конкурс за  заснивања радног односа на одређено време Јавно предузеће “Градско стамбено” Краљево спроводи Јавни конкурс за  заснивања радног односа на одређено време за радно место : Стручни сарадник за надзор и пројекте. На следећем линку је ОБРАЗАЦ – ПРИЈАВА НА  ЈАВНИ КОНКУРС и САГЛАСНОСТ. GSKV Javni konkurs […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА прикупљање пријава за формирање референтне листе у поступку ангажовања лица ван радног односа у циљу закључења уговора о допунском раду, чији је предмет пружање услуга машинског инжењера – услуге […]

Прочитај више