Прочитај више

КОМИСИЈА ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА ПОТРОШАЧА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, формирало је Комисију за решавање рекламација потрошача корисника услуга. Комисија ради у саставу: – Драгана Симовић, мастер менаџер, председник – Мирјана Лишанин Гостиљац, члан – Зоран Николић, председник удружења потрошача Крагујевац GSKV Решење Комисија за рекламације

Прочитај више
Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ И ПОЗИВ НА РАЗГОВОР Конкурсна комисија Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево објављује обавештење и позив на развовор – интервју, за радно место Шеф рачуноводства. GSKV Obaveštenje testiranje šef računovodstva

Прочитај више
Прочитај више

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, у поступку ангажовања лица ван радног односа објављује Уговор о обављању привремених и повремених послова. GSKV Odluka o dodeli ugovora 6 jan 2022

Прочитај више
Прочитај више

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА АНГАЖОВАЊЕ ВАН РАДНОГ ОДНОСА Комисија за спровођење поступка ангажовања лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево  сачинила је референтну листу GSKV UGOVOR O PP POSLOVIMA REFERENTNA LISTA 4 jan 2022  

Прочитај више
Прочитај више

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА – ТЕСТИРАЊЕ

Тестирање кандидата за радно место: Шеф рачуноводства биће одржано дана 10.01.2022. године Конкурсна комисија ”Градско стамбено”, Краљево, објављује  следеће ОБАВЕШТЕЊЕ: Tестирање кандидата који су поднели благовремене и потпуне пријаве на Јавни конкурс за  заснивање радног односа на одређено време за радно место: Шеф рачуноводства биће одржано дана 10.01.2022. године, са почетком у 10,00 часова, у […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ВАН РАДНОГ ОДНОСА

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, расписује јавни позив за ангажовање лица ван радног односа Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, у складу са чланом 22. и чланом 23. Правилника о ангажовању лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево бр.2068/4-1 од 11.10.2019.године, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН […]

Прочитај више
Прочитај више

ОБРАСЦИ И САГЛАСНОСТ – ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

ОБРАСЦИ И САГЛАСНОСТ ЗА РАДНО МЕСТО ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, расписало је конкурс за ШЕФА РАЧУНОВОДСТВА, (објављено у листу Ибарске новости од 17.12.2021. године). Заинтересовани кандидати, поред потребне документације треба да попуне, потпишу и доставе и ПРИЈАВУ и САГЛАСНОСТ. Обрасци се налази на следећем линку: GSKV ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И САГЛАСНОСТ […]

Прочитај више
Прочитај више

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево у поступку ангажовања лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево, Уговор о делу чији су предмет послови сачињавања налаза и мишљења од стране вештака грађевинске струке, додељује понуђачу Живојину Миленковићу. Комплетан текст Одлуке о додели,  налази се […]

Прочитај више
Прочитај више

ПОТРЕБАН СУДСКИ ВЕШТАК ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ

ПОТРЕБАН СУДСКИ ВЕШТАК ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ЦЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ Јавно предузеће “Градско стамбено“ Краљево расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА је прикупљање пријава за формирање референтне листе у поступку  ангажовања лица ван радног односа –  дипломираног инжењера грађевине уписаног у Регистар судских вештака, […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС – ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Јавнбо предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево објаљује ЈАВНИ ОГЛАС  о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе: 1. Пословни простор: 1.3. Пословни простор у […]

Прочитај више