Прочитај више

ОГЛАС – ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Јавнбо предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево објаљује ЈАВНИ ОГЛАС  о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе: 1. Пословни простор: 1.3. Пословни простор у […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС – ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне, стамбене и гаражне просторе: 1. Пословни простор: 1.3. Пословни простор у […]

Прочитај више
Прочитај више

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, донело је Одлуку о ангажовању лица ван радног односа, Уговор о допунском раду,  на пословима Машинског инжењера. Комплетан текст одлуке можете прочитати на следећем линку GSKV Odluka o dodeli ugovora 19 avg 2021

Прочитај више
Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ, О РЕЗУЛТАТИМА ТЕСТИРАЊА Конкурсна комисија Јавног предузећа ”Градско стамбено”, Краљево, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о резултатима тестирања кандидата за радно место РЕФЕРЕНТ НАПЛАТЕ УСЛУГА. Комплетан текст можете прочитати на следећем линку GSKV JAVNI KONKURS-OBAVESTENJE O REZULTATU TESTIRANJA 11. avg. 2021 КОНКУРСНА КОМИСИЈА  

Прочитај више
Прочитај више

ПОТРЕБАН МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ПОТРЕБАН МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР (АНГАЖОВАЊЕ ВАН РАДНОГ ОДНОСА) Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево расписује јавни позив за ангажовање МАШИНСКОГ ИНЖЕЊЕРА (послови ван радног односа) за послове прегледа и контроле ложишних и димоводних објеката и уређаја и припадајућих вентила сигурности и услуга вршења стручног техничког надзора над извођењем машинских радова за потребе предузећа. […]

Прочитај више
Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА

КОНКУРСНА КОМИСИЈА ПОЗИВА ПРИЈАВЉЕЊЕ КАНДИДАТЕ НА ТЕСТИРАЊЕ Конкурсна комисија Јавног предузећа ”Градско стамбено”, Краљево, обавештава пријављене кандидате за радно место: РЕФЕРЕТ НАПЛАТЕ УСЛУГА да ће тестирање бити одржано 11.08.2021. у 11:00 сати у просторијама предузећа. Комплетан текст обавештења можете прочитата на следећем линку GSKV JAVNI KONKURS-OBAVESTENJE -TESTIRANJE GSKV JAVNI KONKURS-prijava i saglasnost

Прочитај више
Прочитај више

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – СУДСКИ ВЕШТАК

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У  поступку  ангажовања лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево,  комисија је донела одлуку  за Уговор о делу чији  су предмет  послови процене тржишне вредности непокретности којима располаже Јавно предузеће “Градско стамбено“, Краљево, у складу са међународним стандардима финансијског извештавања. Комплетан текст одлуке налази се на следећем линку […]

Прочитај више
Прочитај више

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – СУДСКИ ВЕШТАК

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОДНОСИОЦА  ПРИЈАВЕ НА ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА Комисија за спровођење поступка ангажовања лица ван радног односа, у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево, сачинила је референтну листу која је на следећем линку: GSKV UGOVOR O DELU – REFERENTNA LISTA 24 jun 2021 Комисија за спровођење поступка ангажовања лица ван радног односа

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА СУДСКОГ ВЕШТАКА – ТРЕЋИ ПОЗИВ

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ПОТРЕБАН СУДСКИ ВЕШТАК ЗА ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО, ПОДРУЧЈЕ ВИШЕГ СУДА КРАЉЕВО – ПРОЦЕНИТЕЉ НЕПОКРЕТНОСТИ Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА је прикупљање пријава за формирање референтне листе у поступку ангажовања лица ван радног односа – дипломираног […]

Прочитај више