Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

КОНКУРСНА КОМИСИЈА ОБЈАВЉУЈЕ РЕЗУЛТАТЕ ЗА ПРИЈЕМ САМОСТАЛНОГ СТРУЧНОСТ САРАДНИКА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА Конкурсна комисија образована Решењем в.д. директора Јавног предузећа ”Градско стамбено”, Краљево, бр. 443 од 16.03.2021. године, у складу са  чланом 10. став 2. Правилника о начину и поступку запошљавања у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево бр. 2068/3-1 од 11.10.2019. године објављује  следеће                  […]

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРСНА КОМИСИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ

ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА РАДНО МЕСТО САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК БИЋЕ ОДРЖАНО 02.04.2021. У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ ПРЕДУЗЕЋА Конкурсна комисија образована Решењем в.д. директора Јавног предузећа ”Градско стамбено”, Краљево, бр. 443 од 16.03.2021. године, у складу са  чланом 6. и чланом 7. Правилника о начину и поступку запошљавања у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево бр.2068/3-1 од 11.10.2019.године […]

Прочитај више
Прочитај више

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ПОТРЕБАН САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА Јавно предузеће “Градско стамбено“ Краљево, покреће поступак спровођења Јавног конкурса ради заснивања радног односа у Предузећу за радно место: Самостални стручни сарадник за управљање пројектима, а у циљу закључења уговора о раду на неодређено време. Услови: –  кандидат мора имати високо образовање – […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе: 1. Пословни простор: 1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр. 1 (Л-3), 16,73м², по […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ ОГЛАС ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА  Ј А В Н И  О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА И ГАРАЖА

ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп ЛОКАЛА И ГАРАЖА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе, по почетним ценама закупа утврђеним од стране судског вештака грађевинске струке: 1. Пословни простор: 1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр.1 […]

Прочитај више
Прочитај више

ОЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева  Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне  просторе, по почетним ценама закупа утврђеним од стране судског вештака грађевинске струке: Пословни простор: 1. Пословни […]

Прочитај више
Прочитај више

ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ГАРАЖА

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе, по почетним ценама закупа утврђеним од стране судског вештака грађевинске струке: 1. Пословни […]

Прочитај више
Прочитај више

ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ Извештај независног ревизора, о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево. Предузеће за ревизију финансијских извештаја „ХЛБ – ДСТ Ревизија“ доо из Београда, извршило је ревизију и направило ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ. Комплетан извештај можете погледати на следећм линку GSKV […]

Прочитај више