VI РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА КРАЉЕВА

На седници Скупштине града Краљева одржаној 30. септембра и 03. октобра 2016. године, усвојен је Извештај о раду и финансијском пословању са извештајем ревизора за Јавно предузеће „Општинска стамбена агенција“ Краљево, за 2015. годину.

Такође, одборници градског парламента усвојили су и Одлуку о измени Оснивачког акта Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево, а која се односи на брисање члана тог документа којим је био дефинисан скраћени назив Предузећа.

skupstina20162