ЗАШТО ЈЕ БОЉЕ ДА ЈЕ И ВАША ЗГРАДА У НАШЕМ СИСТЕМУ ОДРЖАВАЊА?

„Градско стамбено“ свакодневно на терену са новим управницима стамбених заједница у комисијском прегледу зграда.

Јавно предузеће „Градско стамбено“ свакодневно на терену са новим управницима стамбених заједница у комисијском прегледу зграда.

Стамбена заједница Доситејева 174 и управник Александар Митић, као и стамбена заједница Солунских ратника 8 и управница Оливера Живковић, од сада су систему одржавања Јавног предузећа. По већ уобичајеног процедури пре потписивања уговора  стручна комисија Јавног предузећа ”Градско стамбено” коју је предводила  Драгана Бикић, директорка предузећа на лицу места су прегледали зграде на терену.

GS Solunskih ratnika 8 2

GS Solunskih ratnika 8 3

Ови управници су нам указали поверење, а ми вам дајемо пет разлога зашто је боље да је и ваша зграда у нашем систему одржавања:

1. Брига о вашој згради је наша брига,

2. Проблеме у вашој згради ми решавамо,

3. Професионално и брзо интервенишемо,

4. Ваша одговорност је и наша одговорност,

5. Сигуран смо партнер у свим пројектима.

Нека и ваша зграда постане део нашег система одржавања!

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево

GS Dositejeva 174 1

GS Dositejeva 174 2

GS Dositejeva 174 3