СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У НАШЕМ СИСТЕМУ ОДРЖАВАЊА

Рада Вилотијевића 3

Доситејева 202-204

Зелена Гора 30

Југ Боданова 148

Доситејева 15а

Доситејева 174

Хероја Маричића 36-38

Југ Богданова 23

Моше Пијаде 30

Радуловићева 3

Солунских ратника 8

Танаска Рајића 38

Танаска Рајића 43

Трг Краља Петра Првог Ослободиоца 33

Зелена Гора 41

Моше Пијаде 25

Хајдук Вељкова 75

Цара Душана 84

Зелена Гора 8