E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Јавне набавке

У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, бр. 14/2015 и бр.68/2015) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију са званичне интернет странице Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево.

Јавна набавка 02.04.2021.

Чишћење управне зграде и стамбених заједница

Јавна набавка 10.06.2020.

Редовно месечно одржавање лифтова

Ј.П. Градско стамбено Краљево