ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 62. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, бр. 14/2015 и бр.68/2015) понуђачи имају могућност да преузимају конкурсну документацију са званичне интернет странице Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево.

02.04.2021.

ЈАВНА НАБАВКА

ЧИШЋЕЊЕ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ И СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

10.06.2020.

ЈАВНА НАБАВКА

РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА

08.06.2020.

ЈАВНА НАБАВКА

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

12.07.2019.

ЈАВНА НАБАВКА

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

04.07.2019.

ЈАВНА НАБАВКА

УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ВИШЕСПРАТНИХ ЗГРАДА

13.06.2019.

ЈАВНА НАБАВКА

НАБАВКА ИНТЕРФОНСКИХ СИСТЕМА

05.04.2019.

ЈАВНА НАБАВКА

ЧИШЋЕЊE ВИШЕСПРАТНИХ ЗГРАДА

19.03.2019.

ЈАВНА НАБАВКА

РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

13.03.2019.

ЈАВНА НАБАВКА

ОДРЖАВАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У ЗГРАДАМА

26.02.2019.

ЈАВНА НАБАВКА

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

22.02.2019.

ЈАВНА НАБАВКА

РЕДОВНО МЕСЕЧНО ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА

30.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА

ЧИШЋЕЊЕ ВИШЕСПРАТНИХ ЗГРАДА

14.03.2018.

ЈАВНА НАБАВКА

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

22.02.2018.

ЈАВНА НАБАВКА

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА

13.02.2018.

ЈАВНА НАБАВКА

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА

25.10.2017.

ЈАВНА НАБАВКА

ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

07.05.2015.

ЈАВНА НАБАВКА

КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ

07.04.2015.

ЈАВНА НАБАВКА

ПАРТЕРНО ЗЕКЕ НИКОЛАЈЕВИЋА 2Б

[download id=“34,35,36,37″]

07.04.2015.

ЈАВНА НАБАВКА

ФАСАДА ЗЕКЕ НИКОЛАЈЕВИЋА 2Б

[download id=“31,32,33″]

17.03.2015.

ЈАВНА НАБАВКА

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

[download id=“27,28,29,30″]