E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Организациона структура

Јавно предузеће "Градско стамбено" Краљево представља и заступа:

Саша Контић

Мастер економиста

Вршилац дужности директора

Основну и Средњо-техничку школу завршио је у Косовској Митровици, а Вишу економску школу завршио је 1990. године. Основне и Мастер академске студије II степена, завршио је у Чачку и стекао високо образовање и стручни назив мастер економиста.

Милица Остраћанин

диплoмирани правник

Извршни директор

Основну и средњу школу је завршила у Јагодини. За изузетан успех у основном и у средњем образовању су јој биле додељене дипломе “ Вук Караџић”. Дипломирала је на Правном факултету у Крагујевцу, а након стицања трогодишњег радног искуства и обављеног приправничког стажа у Привредном суду у Краљеву, 1995.године је положила правосудни испит.

Јавно предузеће "Градско стамбено" Краљево представља јединствену радну целину коју чине три сектора:

Правни сектор

Финансијско-рачуноводствени сектор

Технички сектор

Надзорни одбор

Драган Рајичић

диплoмирани политиколог - новинар

председник надзорног одбора

Кординатор за пројекте у туризму и међународну сарадњу – Туристичка организација Краљево

Марија Копитовић

диплoмирани правник

члан надзорног одбора

Марија Копитовић је рођена 23. 07. 1981. године, у Краљеву, где је завршила
основну школу и гимназију. Звање дипломирани правник је стекла на Правном факултету у Крагујевцу.

Зорана Марковић

диплoмирани грађевински инжењер

члан надзорног одбора

Дипломирани грађевински инжењер, Грађевински факултет Универзитета у Београду.

Структура запослених

Према квалификацији

Према полу

Ј.П. Градско стамбено Краљево