ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево представља и заступа

Милимир Сворцан, дипломирани правник

Милимир Сворцан, дипломирани правник

Вршилац дужности директора

  Биографија
  Саша Контић, мастер економиста

  Саша Контић, мастер економиста

  Извршни директор

   Биографија

   Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево представља јединствену радну целину коју чине два сектора:

   Сектор

   за финансије и управљање некретнинама

   Сектор

   за одржавање и управљање пројектима

   НАДЗОРНИ ОДБОР

   ДРАГАН РАЈИЧИЋ дипл. политиколог - новинар

   ДРАГАН РАЈИЧИЋ дипл. политиколог - новинар

   председник

    Биографија
    СРЂАН МУРГАНИЋ дипл. економиста

    СРЂАН МУРГАНИЋ дипл. економиста

    Члан

     Биографија
     ЗОРАНА МАРИНКОВИЋ дип. грађевински инжењер

     ЗОРАНА МАРИНКОВИЋ дип. грађевински инжењер

     Члан

      Биографија

      СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

      ПРЕМА КВАЛИФИКАЦИЈИ

      ПРЕМА ПОЛУ