ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево представља и заступа

Саша Контић, мастер економиста

Саша Контић, мастер економиста

Вршилац дужности директора

  Биографија
  Милица Остраћанин, дипл. правник

  Милица Остраћанин, дипл. правник

  Извршни директор

   Биографија

   Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево представља јединствену радну целину коју чине два сектора:

   Сектор

   за финансије и управљање некретнинама

   Сектор

   за одржавање и управљање пројектима

   НАДЗОРНИ ОДБОР

   Драган Рајичић, дипл. политиколог - новинар

   Драган Рајичић, дипл. политиколог - новинар

   председник

    Биографија
    Верица Николић, дипл. правник

    Верица Николић, дипл. правник

    Члан

     Биографија
     Зорана Марковић, дип. грађевински инжењер

     Зорана Марковић, дип. грађевински инжењер

     Члан

      Биографија

      СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

      ПРЕМА КВАЛИФИКАЦИЈИ

      ПРЕМА ПОЛУ