E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Документи

Извештаји

Извештаји о пословању - квартални финансијски извештаји

Квартални финансијски извештаји за 2024. годину
Квартални финансијски извештаји за 2023. годину
Квартални финансијски извештаји за 2022. годину
Квартални финансијски извештаји за 2021. годину
Ј.П. Градско стамбено Краљево