E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Контакт

Име предузећа:
Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево
Адреса:
Цара Лазара 84а, 36000 Краљево
Е-пошта:
office@gskv.rs

Телефон:
+381 36 332 200
Факс:
+381 36 322 058
Радно време:
07:00 – 15:00

Ј.П. Градско стамбено Краљево