E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Новости

Референтна листа

Референтна листа за ангажовање ван радног односа. Комисија за спровођење поступка ангажовања лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево сачинила је референтну листу

Ј.П. Градско стамбено Краљево