Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе: 1. Пословни простор: 1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, површине 7,39м², по почетној цени од 3.040,82 динара […]

Прочитај више
Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – ИНТЕРВЈУ

КОНКУРСНА КОМИСИЈА ПОЗИВА КАНДИДАТА НА ИНТЕРВЈУ Конкурсна комисија Јавног предузећа „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево позива кандидата који се пријавио за радно место Стручни сарадник за надзор и пројекте на интервју дана 2. новембра 2022. године у 8.ОО сати у просторије Управне зграде предузећа. Комплетан текст можете прочитати на следећем линку GSKV-Obaveštenje-poziv kandidatu na intervju     […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ КОНКУРС – ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ОБЈАВЉУЈЕ ТЕРМИН ЗА ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево објављује да ће се ТЕСТИРАЊЕ кандидата који су се пријавили на конкурс за радно место СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА НАДЗОР И ПРОЈЕКТЕ одржати 1. новембра 2022. године у 11.00 сати у Управној згради Предузећа, Улица цара Лазара 84а. Комплетан текст обавештења и области провере […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗБОР ИЗВОЂАЧА РАДОВА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево на основу Одлуке Града Краљева о бесповратном суфинансирању  ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА за подношење понуда за ИЗБОР ИЗВОЂАЧА РАДОВА на реализацији пројекта инвестиционог одржавања, односно унапређења својстава СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ. СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ОЛГЕ МИЛУТИНОВИЋ 6 Olge […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ КОНКУРС

Јавно предузеће “Градско стамбено” Краљево спроводи Јавни конкурс за  заснивања радног односа на одређено време Јавно предузеће “Градско стамбено” Краљево спроводи Јавни конкурс за  заснивања радног односа на одређено време за радно место : Стручни сарадник за надзор и пројекте. На следећем линку је ОБРАЗАЦ – ПРИЈАВА НА  ЈАВНИ КОНКУРС и САГЛАСНОСТ. GSKV Javni konkurs […]

Прочитај више
Прочитај више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕФЕРЕНТНУ ЛИСТУ

ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФОРМИРАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ У ПОСТУПКУ АНГАЖОВАЊА ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА прикупљање пријава за формирање референтне листе у поступку ангажовања лица ван радног односа у циљу закључења уговора о допунском раду, чији је предмет пружање услуга машинског инжењера – услуге […]

Прочитај више
Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – ИНТЕРВЈУ

КОНКУРСНА КОМИСИЈА ПОЗИВА КАНДИДАТА НА ИНТЕРВЈУ Конкурсна комисија Јавног предузећа „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево позива кандидата који се пријавио за радно место Самостални стручни сарадник за правне послове на интервју дана 19. августа 2022. године у 8.ОО сати у просторије Управне зграде предузећа. Комплетан текст можете прочитати на следећем линку GSKV obaveštenje intervju 18. avgust 2022.

Прочитај више
Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ОБЈАВЉУЈЕ ТЕРМИН ЗА ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево објављује да ће се ТЕСТИРАЊЕ кандидата који су се пријавили на интерни конкурс за радно место САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ одржати 18. августа 2022. године у 13.00 сати у Управној згради Предузећа, Улица цара Лазара 84а. Комплетан текст обавештења и области […]

Прочитај више
Прочитај више

ИНТЕРНИ КОНКУРС

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ РАСПИСУЈЕ ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, расписује ИНТЕРНИ КОНКУРС за заснивање радног односа на неодређено време за радно место Самостални стручни сарадник за правне послове. Коммплетан текст конкурса са пратећом документацијом су у прилогу. GSKV Interni konkurs 12 avgust 2022 GSKV Обавештење […]

Прочитај више
Прочитај више

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТИРАЊА

РЕЗУЛТАТИ ИНТЕРНОГ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА, ЗА РАДНО МЕСТО: РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево у поступку запошљавања у предузећу, на следећем линку објављује резултате тестирања на интерном конкурсу за радно место: РЕФЕРЕНТ ЗА ПОСЛОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И НАДЗОРА GSKV Обавештење-резултати тестирања 21 jul 2022    

Прочитај више