Прочитај више

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗБОР ИЗВОЂАЧА РАДОВА НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево на основу Одлуке Града Краљева о бесповратном суфинансирању  ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА за подношење понуда за ИЗБОР ИЗВОЂАЧА РАДОВА на реализацији пројекта инвестиционог одржавања, односно унапређења својстава СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ. СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЦАРА ДУШАНА 83 GSKV […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе: Пословни простор: 1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, 7,39 м², по почетној цени од 3.040,82 РСД без […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, објављује ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева. Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, […]

Прочитај више
Прочитај више

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, именовало је Милицу Остраћанин, дипломираног правника, као Лице овлашћено за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. GSKV lice za informacije od javnog značaja

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, објављује     ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних […]

Прочитај више
Прочитај више

КОМИСИЈА ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ

КОМИСИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА ПОТРОШАЧА Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево, формирало је Комисију за решавање рекламација потрошача корисника услуга. Комисија ради у саставу: – Драгана Симовић, мастер менаџер, председник – Мирјана Лишанин Гостиљац, члан – Зоран Николић, председник удружења потрошача Крагујевац GSKV Решење Комисија за рекламације

Прочитај више
Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ И ПОЗИВ НА РАЗГОВОР Конкурсна комисија Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево објављује обавештење и позив на развовор – интервју, за радно место Шеф рачуноводства. GSKV Obaveštenje testiranje šef računovodstva

Прочитај више
Прочитај више

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ВАН РАДНОГ ОДНОСА Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, у поступку ангажовања лица ван радног односа објављује Уговор о обављању привремених и повремених послова. GSKV Odluka o dodeli ugovora 6 jan 2022

Прочитај више
Прочитај више

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА АНГАЖОВАЊЕ ВАН РАДНОГ ОДНОСА Комисија за спровођење поступка ангажовања лица ван радног односа у Јавном предузећу „Градско стамбено“ Краљево  сачинила је референтну листу GSKV UGOVOR O PP POSLOVIMA REFERENTNA LISTA 4 jan 2022  

Прочитај више
Прочитај више

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА – ТЕСТИРАЊЕ

Тестирање кандидата за радно место: Шеф рачуноводства биће одржано дана 10.01.2022. године Конкурсна комисија ”Градско стамбено”, Краљево, објављује  следеће ОБАВЕШТЕЊЕ: Tестирање кандидата који су поднели благовремене и потпуне пријаве на Јавни конкурс за  заснивање радног односа на одређено време за радно место: Шеф рачуноводства биће одржано дана 10.01.2022. године, са почетком у 10,00 часова, у […]

Прочитај више