E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Архива

Огласи

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ДОСИТЕЈЕВА 192

Јавни позив за подношење понуда за избор извођача радова  – САНАЦИЈА КОСOГ...

Прочитај више →

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8

Јавни позив за подношење понуда за избор извођача радова  – САНАЦИЈА КОСOГ...

Прочитај више →

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 32

Јавни позив за подношење понуда за избор извођача радова  – НА РАВНОМ...

Прочитај више →

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 30

Јавни позив за подношење понуда за избор извођача радова  – РЕМОНТ ЛИФТОВА...

Прочитај више →

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЈУГ БОГДАНОВА 116

Јавни позив за подношење понуда за избор извођача радова  – САНАЦИЈА КОСOГ...

Прочитај више →

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЈУГ БОГДАНОВА 65В

Јавни позив за подношење понуда за избор извођача радова  – САНАЦИЈА СТЕПЕНИШНОГ...

Прочитај више →

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЦАРА ДУШАНА 33А

Јавни позив за подношење понуда за избор извођача радова  – НА ФАСАДИ...

Прочитај више →

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЈУГ БОГДАНОВА 71

Јавни позив за подношење понуда за избор извођача радова  – НА ЛИФТУ...

Прочитај више →

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА РАДА ВИЛОТИЈЕВИЋА 3

Јавни позив за подношење понуда за избор извођача радова  – САНАЦИЈА КОСOГ...

Прочитај више →

ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА...

Прочитај више →
Ј.П. Градско стамбено Краљево