Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе: 1. Пословни простор: 1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, површине 7,39м², по почетној цени од 3.040,82 динара […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе: Пословни простор: 1.3. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3, 7,39 м², по почетној цени од 3.040,82 РСД без […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, објављује ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева. Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, објављује     ЈАВНИ ОГЛАС за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС – ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Јавнбо предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ Краљево објаљује ЈАВНИ ОГЛАС  о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе: 1. Пословни простор: 1.3. Пословни простор у […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС – ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне, стамбене и гаражне просторе: 1. Пословни простор: 1.3. Пословни простор у […]

Прочитај више
Прочитај више

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА И ГАРАЖА

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ ОГЛАШАВА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЛА И ГАРАЖА  ( НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА) Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне, стамбене и гаражне просторе: 1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР: 1.1. Пословни простор у Улици Олге Милутиновић бр. 1 (Л-3), 16,73м², по почетној цени од […]

Прочитај више
Прочитај више

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТАНA

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНA У НЕПРОФИТНИ ЗАКУП На основу члана 8. став 1 Одлуке о располагању становима у својини града Краљева који се додељују као стамбена подршка под условима непрофитног закупа („Службени лист града Краљева“ број 6/18 и 27/18), а у вези Јавног позива за давање стана у јавној својини града Краљева […]

Прочитај више
Прочитај више

ИСПРАВКА ЈАВНОГ ОГЛАСА

ИЗМЕНА ДЕЛА ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА Комисија  за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева је дана 14.04.2021. године донела следећу О Д Л У К У Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини града […]

Прочитај више