E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Новости

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора о ангажовању лица ван радног односа. Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево, у поступку ангажовања лица ван радног односа објављује Уговор о обављању привремених и повремених послова.

Ј.П. Градско стамбено Краљево