E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Новости

РТВКВ – ПОДЕЉЕНИ УГОВОРИ О ЗАКУПУ СТАНОВА

ОБНОВЉЕНИ УГОВОРИ СА СТАНАРИМА КОЈИ ЖИВЕ У НАСЕЉУ БЕРАНОВАЦ

Уговори се закључују на основу Закона о стаовању и одржавању зграда  и одлуке о располагању становима у својини града Краљева, који се додељују као стамбено подршка под условима непрофитног закупа.

 

Ј.П. Градско стамбено Краљево