E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Новости

ИЗДАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

„ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У СВОЈИНИ ГРАДА КРАЉЕВА

Град Краљево даје у закуп непокретности које су у јавној својини града Краљева, путем прикупљања писаних понуда, и то следеће пословне и гаражне просторе:

1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
1.1. Пословни простор у Улици Карађорђевој бр. 38/3,  7,39 м², по почетној цени од 3.040,82 динара без ПДВ-а,

2. ГАРАЖНИ ПРОСТОР
2.1. Милоша Великог
– Гаража број 27, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 32, 11,53 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 33, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 34, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 35, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 36, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 37, 11,00 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 38, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 39, 11,41 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,
– Гаража број 40, 11,29 м², по почетној цени од 969,92 динара без ПДВ-а,

3. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
3.1. Пословни простор у Улици цара Лазара бр. 61, Л-22, локал – портирница, 4,84 м², по почетној цени од 4.250,00 динара без ПДВ-а,

4. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
4.1. Пословни простор, локал бр. 5, 16,53 м², по почетној цени од 4.200,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,

5. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
5.1. Пословни простор у Улици Омладинској бр. 26, Л-3, 27,41 м², по почетној цени од 48.360,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,
5.2 Пословни простор у Улици цара Душана бр. 53 – 57, 51,08 м², по почетној цени од 54.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,

6. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
6.1. Пословни простор, локал бр. 7, 4,11 м², по почетној цени од 3.500,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,

7. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
7.1. Пословни простор у улици Београдској бр. 29, 27 м², по почетној цени од 26.600,00 динара са урачунатим ПДВ-ом,

8. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
8.1. Пословни простор у Улици Омладинској бр. 28, Л – 5, 108,93 м², по почетној цени од 217.707,67 динара са урачунатим ПДВ-ом,

Предметни пословни и гаражни простори, изузев пословних простора под редним бројем 4.1 и 6.1., се дају у закуп на одређено време, на период до 10 (десет) година.

Пословни простори под редним бројем  4.1 и 6.1. се дају у закуп на одређено време и то до почетка реконструкције објекта у коме се налазе.

Понуде се подносе Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева, на адресу: Улица цара Лазара бр. 84а, 36 000 Краљево, са назнаком:

„Понуда за закуп непокретности у јавној својини града Краљева (са ознаком пословног или гаражног простора, односно станбеног простора на који се понуда односи) – НЕ ОТВАРАТИ”, у затвореној коверти, путем поштанске пошиљке или личном предајом у пословним просторијама Јавног предузећа „Градско стамбено“, Краљево, канцеларија бр.13, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

КОМПЛЕТАН ТЕКСТ ОГЛАСА НАЛАЗИ СЕ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ

GSKV Javni oglas Izdavanje nepokretnosti 18 avg 2023

Понуде предметних непокретности се предају до понедељка 28.08.2023. године, до 11.00 часова.

Ј.П. Градско стамбено Краљево