E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Новости

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ЈУГ БОГДАНОВА 134

Јавни позив за подношење понуда за избор извођача радова  – САНАЦИЈА КОСOГ КРОВА И ОДРЖАВАЊЕ ФАСАДЕ

Стамбенa заједница „ЈУГ БОГДАНОВА 134″, расписује Јавни позив за подношење понуда за избор извођача радова на реализацији пројекта инвестиционог одржавања СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЈУГ БОГДАНОВА 134″ – САНАЦИЈА КОСОГ КРОВА И ОДРЖАВАЊЕ ФАСАДЕ.

Комплетан Јавни позив је на следећем линку:

GSKV Stambena zajednca JUG BOGDANOVA 134 Sanacija kosog krova i održavanje fasade

Ј.П. Градско стамбено Краљево