E-пошта: office@gskv.rs, Тел: 036 332 200

Новости

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ТРГ СРПСКИХ РАТНИКА 3А, 3Б-1

Јавни позив за подношење понуда за избор извођача радова  – ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ, КРОВНОПОКРИВАЧКИ, ЛИМАРСКИ И ТЕСАРСКИ РАДОВИ

Стамбенa заједница „ТРГ СРПСКИХ РАТНИКА 3А“, 3Б-1″, расписује Јавни позив за подношење понуда за избор извођача радова на реализацији пројекта инвестиционог одржавања СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ТРГ СРПСКИХ РАТНИКА  3А, 3Б-1″ – ХИДРОИЗОЛАТЕРСКИ, КРОВНОПОКРИВАЧКИ, ЛИМАРСКИ И ТЕСАРСКИ РАДОВИ.

.

Комплетан Јавни позив је на следећем линку:

GSKV Stambena zajednica Trg srpskih ratnika 3A 3B -1

Ј.П. Градско стамбено Краљево